Traditionell Marknadsföring

Förutom att använda sig utav digitala medier finns även de mer traditionella-kanalerna så som ; Press, Tv och Radio.

Vi sätter lika höga krav på de traditionella medel så som vi gör med digitala medier.

Om caset kräver att vi använder oss utav dessa beställer vi inget förrän vi har bestämda mål med uppdraget.
Vi vill aldrig leverera något som inte är mätbart. Våra kunder ska få feedback på allt så att vi i framtiden får veta om de traditionella kanaler fortfarande är aktuella.

Vi erbjuder inte bara framtagning och produktion utav idéer utan kan även skapa en marknadsplan för hur ditt företag ska nå sin målgrupp på bästa sätt.

Har du ingen marknadschef men vill börja marknadsföra dig? Hör av dig!