Ruby

Ruby är ett 100% objektorienterat språk som gör applikationsutveckling snabbare, roligare och producerar snyggare kod än liknande scriptspråk (t.ex. PHP eller Perl).

Ruby är ett relativt nytt språk som exploderade under 2006.

Även om det fortfarande är relativt okänt så ligger det redan på plats nr.11 på Tiobes Programming Index

Ruby kommer med flera fördelar:
  • Snygg, objektorienterad kod

  • Rubycommunityt är aktivt och hjälpsamt

  • Ruby kommer med ett stort antal färdigutvecklade bibliotek som gör allt från HTMLscrappers till tunga Databasapplikationer enklare att utveckla än i andra språk.